Haasteet

Voima Challenge, 30.9.2017 - lajikuvaukset

Tahtoa vaativa, mutta leikkimielinen voimakisa kylähengessä.
Haasta itsesi neljässä voimaa, kestävyyttä, taitoja ja nopeutta mittaavassa lajissa.

 

Voima - "Voimapeikko" yhteistyössä Tahto proteiinituotteet

Tehtävässä tulee vetäen siirtää vastus määrätyn matkan yhteen suuntaan, josta mitataan suoritukseen käytetty aika.

Parikilpailussa vastus siirretään viestikilpailun tapaan vuorotellen edestakaisin.

Joukkuekilpailussa vastusta siirretään viestikilpailun tapaan vuorotellen edestakaisin siten, että kaksi joukkueen jäsentä vetää vastusta yhdessä. Vaihdot ja parit ovat vapaasti valittavissa.

 

Nopeus - "Voimarengas" yhteistyössä IPE-Peite Oy

Rata koostuu kolmesta osiosta.

Kiinteästä rengasradasta, jossa kilpailijoitten on edettävä renkaista muodostettua reittiä pitkin. Jokaisen radalla olevan renkaan sisään tulee astua.

Kiinteän radan jälkeen eteneminen jatkuu renkaita siirtäen.

Kilpailija/pari/joukkue noutaa merkitystä pisteestä köyden pätkän, joka on kuljetettava mahdollisimman nopeasti maaliin. Jokaisen joukkueen jäsenen tulee pitää kiinni köydestä maaliin saakka.

Kokonais-aika mitataan.

 

Taito - ”Voimarata” yhteistyössä Suomen Voimistelutuote

Kilpailijan tulee suorittaa rata, joka koostuu viidestä eri tehtävästä. Kokonaisaika on tulos.

Yksilösarjassa:
1. Tekniikkatikkaat kinkaten yhdellä jalalla, jalan saa valita
2. Slacklinen ylitys putoamatta, jos putoaa, kilpailija palaa Slacklinen alkuun
3. ”Aitojen” ylitys ja alitus vuorotellen, aitoja on yhteensä kahdeksan; neljästä mennään yli ja neljästä ali
4. Tötsäpolun selvitys kinkaten takaperin, jalan saa valita
5. Tarkkuusheitto, jossa 3 palloa pitää saada heitettyä ”maaleihin”, heittoja yritetään niin kauan kun kolme osumaa on saatu

Parisarjassa:
Kilpailijoiden vierekkäiset jalat sidotaan yhteen, muuten tehtävät ovat samat. Rata tulee suorittaa yhdessä.
1. Tekniikkatikkaat kinkaten yhdellä jalalla, jalan saa valita
2. Slacklinen ylitys putoamatta, jos putoaa, kilpailija palaa Slacklinen alkuun
3. ”Aitojen” ylitys ja alitus vuorotellen, aitoja on yhteensä kahdeksan; neljästä mennään yli ja neljästä ali
4. Tötsäpolun selvitys kinkaten takaperin, jalan saa valita
5. Tarkkuusheitto, jossa 6 palloa pitää saada heitettyä ”maaleihin”, heittoja yritetään niin kauan kun kuusi osumaa on saatu

Joukkuesarjassa:
Rata toimii ”viestinä”, jossa jokainen joukkueen jäsen suorittaa yhden rastin. Viimeisessä tarkkuusheitossa joukkueen jäsenten tulee yhdessä saada 10 palloa osumaan ”maaleihin”.
1. Tekniikkatikkaat kinkaten yhdellä jalalla, jalan saa valita
2. Slacklinen ylitys putoamatta, jos putoaa, kilpailija palaa Slacklinen alkuun
3. ”Aitojen” ylitys ja alitus vuorotellen, aitoja on yhteensä kahdeksan; neljästä mennään yli ja neljästä ali
4. Tötsäpolun selvitys kinkaten takaperin, jalan saa valita
5. Tarkkuusheitto, jossa 10 palloa pitää saada heitettyä ”maaleihin”, heittoja yritetään niin kauan kun kymmenen osumaa on saatu

 

Kestävyys - "Voimamotti" yhteistyössä Iitin Maatilatori

Yksilösarjassa:
Siirretään halkomotti (heittomotti) kottikärryillä rataa pitkin radan päässä sijaitsevaan tynnyriin. Klapeja kärrätään niin moneen kertaan, että mottikasa lähtöpisteessä on täysin tyhjä ja kaikki klapit tynnyrissä. Matkalle pudonneet klapit pitää poimia kyytiin, radalle ei saa jäädä klapeja.

Parisarjassa:
Siirretään halkomotti (heittomotti) kottikärryillä vuorotellen, kärrykuorma kerrallaan rataa pitkin, radan päässä sijaitsevaan tynnyriin. Klapeja kärrätään niin moneen kertaan, että mottikasa lähtöpisteessä on täysin tyhjä ja kaikki klapit tynnyrissä. Matkalle pudonneet klapit pitää poimia kyytiin, radalle ei saa jäädä klapeja.

Joukkuesarjassa:
Siirretään halkomotti (heittomotti) kottikärryillä joukkueena, kärrykuorma kerrallaan rataa pitkin, radan päässä sijaitsevaan tynnyriin. Jokaisen joukkueen jäsenen pitää olla mukana ja tehdä osuutensa radan suorittamiseksi. Klapeja kärrätään niin moneen kertaan, että mottikasa lähtöpisteessä on täysin tyhjä ja kaikki klapit tynnyrissä. Matkalle pudonneet klapit pitää poimia kyytiin, radalle ei saa jäädä klapeja.