Rekisteriseloste ja tietosuoja

1. REKISTERINPITÄJÄ
Mahtisali Ay
Haltonintie 5, 47400 Kausala
Y-tunnus: 2642266-6
miia@mahtisali.fi

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Miia Salmi
miia@mahtisali.fi
Puh. 044 2772960

3. MAHTISALI ASIAKASREKISTERI:

  • Mahtisali.fi-osoitteesta ei kerätä, eikä siellä hallinnoida asiakkaiden tietoja
  • Rekisteri asiakkaista Avoinna24-palvelussa, jota Mahtisali käyttää ajanvarausjärjestelmänä (https://avoinna24.fi/info/privacypolicy)
  • Rekisteri uutiskirjeen tilaajista Avoinna24-palvelussa (https://avoinna24.fi/info/privacypolicy)
  • Rekisteri vastuuvapautuslausekkeen allekirjoittaneista

4. KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa. (Avoinna24-palvelu)

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu kolmesta rekisteristä:

  • Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, laskutusosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot. (Avoinna24-palvelu)
  • Rekisteri uutiskirjeen tilaajista sisältää asiakkaan nimen ja sähköpostin. (Avoinna24-palvelu)
  • Rekisteri vastuuvapautuslausekkeen allekirjoittaneista sisältää asiakkaan nimen.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta sopimuksen syntymisen yhteydessä tai kun asiakas luo tunnukset Avoinna24-palveluun.

Uutiskirjeen rekisterin tiedot saadaan, kun asiakas hyväksyy uutiskirjeen vastaanottamisen Avoinna24-palvelussa. Uutiskirjeen tilaaja voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja Avoinna24-palvelussa.

Vastuuvapautuslausekkeen allekirjoittaneiden tiedot saadaan ensimmäisen salikäynnin yhteydessä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLA

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Mahtisali Ay:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietoihin pääsee vain Mahtisalin ohjaajat sekä Avoinna24-palvelun vastuuhenkilöt.

Vastuuvapautuslauseke allekirjoitetaan paperille. Nämä tositteet on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä niihin.

9. TARKASTUSOIKEUS

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kaksi kertaa vuodessa tai tietoja on mahdollista itse muokata Avoinna24-palvelussa.

10. TIETOJEN KORJAAMINEN

Omia tietoja voi korjata ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, joka tekee toivotut muutokset tai muutokset voi tehdä suoraan omilla tunnuksilla Avoinna24-palvelussa.

11. MUUT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Sivujen sisältö voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 17.5.2023