1. REKISTERINPITÄJÄ
Mahtisali
Haltonintie 5, 47400 Kausala
Y-tunnus: 2706160-4
miia@mahtisali.fi

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Miia Salmi
miia@mahtisali.fi
Puh. 044 2772960

3. MAHTISALI ASIAKASREKISTERIN OSAT:

 • Mahtisali.fi-osoitteesta ei kerätä, eikä siellä hallinnoida asiakkaiden tietoja.
 • Rekisteri asiakkaista Avoinna24-palvelussa, jota Mahtisali käyttää ajanvarausjärjestelmänä. Täältä voit tutustua Avoinna24-palvelun tiedotteeseen henkilötietojen käsittelystä.
 • Rekisteri sopimusehdot allekirjoittaneista asiakkaista (manuaalinen rekisteri)
 • Rekisteri avainkäyttäjistä Rollock-kulunvalvontajärjestelmässä. Täältä voit tutustua Rollockin tietosuojaselosteeseen.
 • Rekisteri valvontakameran tallenteista

4. KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa. (Avoinna24-palvelu)

Sopimusehtojen ja avainkäyttäjäsopimusten allekirjoituksilla varmistetaan, että asiakkaat ovat tietoisia Mahtisalin käyttäehdoista sekä ohjeuksista. Näitä tietoja ei käytetä markkinointiin.

Valvontakameran tarkoituksena on suojella salilla käyviä asiakkaita, henkilökuntaa, välineistöä ja valvoa, ettei saliin pääse pääsyoikeudettomia henkilöitä. Kamera kuvaa salin sisäänkäyntiä. Kameravalvonnasta on ilmoitus ulko-ovessa. Valvontakamerasta on kerrottu käyttäjille sopimusehdoissa. Käsittelyn oikeusperuste: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukainen oikeutettu etu.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu kolmesta rekisteristä:

 • Rekisteri asiakkaista sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, puhelinnumeron, laskutusosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot. (Avoinna24-palvelu)
 • Rekisteri sopimusehtojen allekirjoittaneista sisältää asiakkaan nimen.
 • Valvontakameran tallenteet sisältävät kuvaa salilla kävijöistä, ääntä kamera ei tallenna.
 • Rollock-kulunvalvontajärjestelmään lisätään asiakkaan nimi, puhelinnumero ja/tai sähköposti. Näitä tietoja ei käytetä muuhun kuin kulunvalvontaan.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Avoinna24-palvelussa olevan asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta sopimuksen syntymisen yhteydessä tai kun asiakas luo tunnukset Avoinna24-palveluun.

Sopimusehdot allekirjoittaneiden tiedot saadaan ensimmäisen salikäynnin yhteydessä.

Valvontakameratallenteiden tietolähde on valvontakameran kuvaama digitaalinen materiaali.

Rollock-kulunvalvontajärjestelmään tiedot lisätään, kun asiakas allekirjoittaa avainkäyttäjäsopimuksen.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLA

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Mahtisalin ulkopuolelle.

Valvontakameroiden tallenteita käsittelee ainoastaan rekisterinpitäjä. Kaikkia kuvattuja tallenteita käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjää sitoo vaitiolovalvollisuus. Tarvittaessa valvontakameroiden tallenteita voidaan antaa viranomaisille lain sallimissa tarkoituksissa.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Avoinna24-palvelun rekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Tietoihin pääsee vain Mahtisalin ohjaajat sekä Avoinna24-palvelun vastuuhenkilöt.

Sopimusehdot allekirjoitetaan paperille. Nämä tositteet on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä niihin.

Valvontakameran tallenteisiin on pääsy vain rekisterinpitäjälle, eikä oikeuksia luovuteta muille. Tallentimet sijaisevat lukituissa tiloissa.

Rollock-järjestelmään on pääsy rekisterinpitäjällä sekä Rollockin vastuuhenkilöillä.

9. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Avoinna24-palvelussa asiakkaan tiedot säilyvät asiakkuuden ajan. Asiakas voi itse pyytää Avoinna24-palvelua poistamaan tilinsä.

Kameravalvonnan tallenteet säilyvät pääsääntöisesti 6 kk, joka jälkeen ne kirjataan yli. Tästä ajasta saatetaan kuitenkin poiketa painavan syyn vuoksi, kuten salilla tehty ilkivalta.

Rollock-kulunhallintajärjestelmässä asiakkaan tiedot säilyvät asiakkuuden ajan.

10. TARKASTUSOIKEUS, TIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella erilaisia oikeuksia:

 • Oikeus päästä katsomaan omia henkilötietojaan.
 • Oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.
 • Oikeus pyytää tietojensa poistoa.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittely ei ole ollut asetusten mukaista.

11. MUUT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Sivujen sisältö voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien valvontakameratallenteiden poistoa. Tietoja saatetaan kuitenkin säästää painavasta syystä, esimerkiksi salilla tehty ilkivalta ja sen selvittäminen.

Tietosuojaseloste päivitetty 6.3.2024.