Sopimusehdot Mahtisalilla, y-tunnus 2706160-4

Päivitetty 01/2024

Järjestäjä: Tmi Mahtisali, Haltonintie 5, 47400 Kausala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Mahtisalin ja nimetyn henkilön (jäljempänä ”asiakas”) välillä.

1. Mahtisalin toimintaan osallistuminen

Asiakas osallistuu toiminnalliseen harjoitteluun, muuhun liikuntaan sekä toimintaan Mahtisalilla vapaaehtoisesti. Asiakas on tietoinen toiminnallisen harjoittelun sekä muun liikunnan riskeistä. Asiakas on tietoinen siitä, että toiminnallinen harjoittelu, kuten kaikki liikunta, sisältää loukkaantumisriskin. Jos asiakas aloittaa harjoittelun, hän osallistuu tai on osallistunut aluksi tunnille, jossa opastetaan ja kerrotaan mahdollisimman turvallisesta harjoittelusta, tai on saanut siihen henkilökunnalta henkilökohtaista opastusta.

2. Vastuut ja vakuutukset

Asiakas on vastuussa omasta harjoittelustaan Mahtisalilla. Tietoisena toiminnallisen harjoitteluun ja muuhun liikuntaan sisältyvistä riskeistä asiakas ilmoittaa vapauttavansa järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta hänelle mahdollisista aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Tämä koskee Mahtisalilla itse toiminnallisen harjoittelun ja myös muiden liikuntamuotojen aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan.

Mahtisali ei korvaa asiakkaan varastettua tai kadonnutta omaisuutta. Mahtisali ei vastaa henkilö- tai muista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet asiakkaiden harjoittelusta tai muiden asiakkaiden aiheuttamista vahingoista muille asiakkaille tai vieraalle. Tilanteessa, jossa katsotaan, että Mahtisalilla on korvausvelvollisuus, Mahtisali ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten menetetyistä tuloista. Mahtisalin korvausvelvollisuus rajoittuu kaikissa tapauksissa määrään, jonka Mahtisalin vastuuvakuutus katsoo korvattavaksi. Ylivoimaisen esteen, kuten esimerkiksi viranomaispäätösten, vesi- ja palovahinkojen tai luonnonkatastrofien osalta, Mahtisali ei ole velvollinen korvaamaan menetettyä treeniaikaa.

Asiakas on tietoinen siitä, että hän vastuu itse tapaturmavakuutuksestaan. Kaikki vapaa-ajanvakuutukset eivät välttämättä korvaa toiminnallisessa harjoittelussa tai muussa liikunnassa tapahtuvia vahinkoja. Asiakas on itse vastuussa vakuutusehtojensa tarkastamisesta.

Mahtisalilla on yrittäjän vastuuvakuutus. Mahtisali huolehtii salilla olevien tavaroiden kunnossapidosta ja huollosta. Lisäksi Mahtisali varmistaa, että ohjaajat osaavat ohjata asiakkaita liikkumaan turvallisesti. Asiakkaiden tulee ilmoittaa mahdollisista puutteista välittömästi salin henkilökunnalle.

3. Mahtisalin asiakkaaksi tuleminen

Asiakkaalla tulee olla ajantasaiset tiedot Avoinna24-palvelussa, jotta Mahtisali saa tarvittaessa yhteyden asiakkaaseen (esim. jos salissa ei voikaan treenata sovittuna aikana).

3.1 Ennalta sovitut tapaamiset ohjaajan kanssa

Tämä sisältää esimerkiksi yksityistunnit sekä personal trainerin kanssa harjoittelun. Lisäksi tähän kuuluu Mahtisalilla järjestetyt ohjatut synttärit. Näillä tapaamisilla on aina ohjaaja paikalla. Osallistujien tulee noudattaa ohjaajan ohjeita turvallisuuden vuoksi.

3.2 Avainkäyttäjä-asiakkuus

Asiakas treenaa salilla itsenäisesti ”Avoin sali”-vuoroilla, avainkäyttäjien kanssa tehdään tämän lisäksi erillinen sopimus. Ohjaaja ei ole ”Avoin Sali”-vuoroilla salissa paikalla, mikä tarkoittaa, että asiakkaan tulee käyttää erityistä huolellisuutta treenatessa sekä noudattaa annettuja ohjeita. Jos avainkäyttäjän mukana saliin tulee muita henkilöitä (nämä henkilöt tulee olla kirjattuna avainkäyttäjäsopimukseen), hyväksyvät he avainkäyttäjän allekirjoituksella tämän asiakirjan sisällön. Lisäksi avainkäyttäjä on vastuussa muista henkilöistä salissa oloajan.

3.3 Ennakkoilmoittautuminen tunneille

Ryhmäliikuntatunneille tulee ilmoittautua etukäteen Avoinna24-palvelussa. Suosittelemme lukemaan sopimusehdot myös Avoinna-palvelussa. Ryhmäliikuntatunneilla on aina ohjaaja paikalla. Osallistujien tulee noudattaa ohjaajan ohjeita turvallisuuden vuoksi.

4.4. Salin vuokraus omaan käyttöön

Salin voi vuokrata myös omaan käyttöön esimerkiksi synttäreitä varten, urheilujoukkueen treeneihin, työporukalle tai muuhun vastaavaan toimintaan. Ohjaaja ei tällöin ole salissa paikalla, mikä tarkoittaa, että asiakkaan tulee käyttää erityistä huolellisuutta treenatessa sekä noudattaa annettuja ohjeita. Jos salin vuokraajan mukana saliin tulee muita henkilöitä, esimerkiksi synttärivieraita tai urheilujoukkueen pelaajat, hyväksyvät he vuokraajan allekirjoituksella tämän asiakirjan sisällön. Lisäksi vuokraaja on vastuussa muista henkilöistä salissa oloajan. Jos asiakas treenaa salissa yksin, tulee hänen pitää puhelin lähellä, jotta hätätilanteen sattuessa hän voi soittaa apua.

3.5 Alaikäisen lapsen osallistuminen Mahtisalilla lapsille ja nuorille suunnattuun liikuntaan

3.5.1 Mahtisalilla järjestetään lapsille ja nuorille suunnattua liikuntaa. Kyseessä on ohjatut tunnit, joissa on aina ohjaaja paikalla. Vanhemman tulee kuitenkin olla tietoinen ja hyväksyä nämä sopimusehdot, jotta lapsi tai nuori voi osallistua tunneille.

3.5.2 Mahtisalilla järjestetään vanhemmille ja lapsille suunnattua yhteistä liikuntaa, joissa on myös ohjaaja paikalla.

3.5.3 Kaikissa tapauksissa, jossa alaikäinen lapsi on Mahtisalilla vanhemman kanssa, on vanhempi vastuussa alaikäisestä lapsesta.

3.6 Mahtisalin tapahtumiin osallistuminen
Mahtisalilla järjestetään toisinaan tapahtumia, joissa pätevät nämä sopimusehdot.

4. Käytössäännöt

4.1 Yleistä

Mahtisalilla jokainen treenaaja on yhtä arvokas. Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista tai vastaavaa toimintaa. Kohtele muita treenaajia ystävällisesti. Vältäthän voimakkaiden hajusteiden käyttöä.

Tavarat puhdistetaan aina käytön jälkeen ja palautetaan takaisin paikoilleen. Tämä koskee kaikkia salin käyttäjiä.

Asiakkaan tulee saapua varaamaansa toimintaan sovittuna aikana. Ennen varsinaista harjoittelua jokainen vastaa itse lämmittelystä, ohjatuilla tunneilla lämmittely sisältyy tuntiin. Lisäksi jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä harjoituspainot on mitoitettu sopiviksi omalle kunnolle ja kokemukselle.

4.2 Painojen käsittely

Käsipainojen, kahvakuulien ja tyhjien levytankojen heittäminen ja pudottaminen lattialle on kielletty, ellei sen tarkoituksena ole välttää loukkaantumista. Painoja käsitellessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, mikäli suorituspaikalla on muita ihmisiä.

4.3 Mahtisalin toimintaan osallistuminen

Flunssaisena, kuumeisena tai alkoholin, lääkkeiden tai muiden huumausaineiden alaisena harjoittelu on kielletty.

4.4 Valvonta

Salissa on valvontakamera. Valvontakameran tarkoituksena on suojella salilla käyviä asiakkaita, henkilökuntaa, välineistöä ja valvoa, ettei saliin pääse pääsyoikeudettomia henkilöitä

4.5 Ensiapu

Ensiaputarvikkeita löytyy vessasta lavuaarin alta valkoisesta laatikosta. Miialla on myös voimassa oleva hätäensiapu 8t kurssi. Hätätilanteessa salin osoite ja koordinaatit löytyvät ulko-oven vierestä. Jos treenaat salissa yksin, pidä puhelin lähellä, jotta voit hätätilanteen sattuessa soittaa apua.

6. Sairaudet ja muut rajoitteet

Toiminnallinen harjoittelu on intensiivinen ja vaativa kuntoilumuoto. Neuvotelkaa toiminnallisen harjoittelun ja yleisesti liikunnan harrastamisesta lääkärinne kanssa ennen harjoittelun aloittamista. Asiakkaan tulee kertoa ohjaajalle etukäteen mahdollisista liikuntaan liittyvistä rajoitteista.

7. Peruutusehdot

Tunti-ilmoittautumiset voi perua itse omassa Avoinna24-profiilissaan. Jos et pääsekään tunnille, teethän peruutuksen viimeistään 2h ennen tunnin alkua (tämän jälkeen varausta ei voi perua).

Kokonaisuuksiin, workshoppeihin ja vastaaviin ilmoittautumiset ovat aina sitovia. Jos ilmoittautumisen haluaa kuitenkin perua, sen voi tehdä veloituksetta lääkärin todistusta vastaan. Jos ilmoittautuminen perutaan 2 viikkoa ennen aloitusaikaa, tulee ilmoittajan maksaa 50 % maksusta. Jos ilmoittautuminen perutaan alle 2 viikkoa ennen aloitusaikaa, tulee ilmoittajan maksaa 100 % maksusta. Ilmoittautuja sitoutuu näihin ehtoihin ilmoittautumisen yhteydessä.

Avainkäyttäjät: Jos asiakas haluaa lopettaa avainkäytön, tulee hänen ilmoittaa tästä Mahtisalille ennen seuraavan kuukauden vaihdetta (lasku lähetetään jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä). Laskun maksamatta jättäminen ei riitä avainkäytön päättämiseen, vaan avainkäytön lopettamisesta tulee ilmoittaa laittamalla sähköpostia miia@mahtisali.fi.

8. Sitoumuksen hyväksyminen

Allekirjoituksella asiakas vahvistaa, että on lukenut tämän asiakirjan. Asiakas ymmärtää asiakirjan sisällön ja merkityksen sekä hyväksyy asiakirjassa esitetyt seikat.

Jos asiakkaan mukana saliin tulee esimerkiksi urheilujoukkue, synttärivieraita tai muita asiakkaita, hyväksyvät he asiakkaan allekirjoituksella tämän asiakirjan sisällön.

9. Muutokset toiminnassa

Mahtisali varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen etuja, ehtoja ja sääntöjä. Ehtojen muutoksista pyritään ilmoittamaan ajoissa, viimeistään kuukausi ennen muutosta. Päivitetyt sopimusehdot löytyvät osoitteesta: mahtisali.fi.

10. Lisäkyselyt

Jos sinulle tulee mieleen kysymyksiä, ota yhteyttä puh. 0442772960/Miia, tai sähköpostitse miia@mahtisali.fi.